Over ons

Detailhandel Nederland behartigt de collectieve belangen van de winkeliers. Het doel is om het perfecte klimaat te creëren waarbinnen winkeliers zo goed mogelijk kunnen ondernemen. Detailhandel Nederland vertegenwoordigt het midden- en kleinbedrijf (MKB) en grootwinkelbedrijf (GWB) en treedt met één gezamenlijk standpunt naar buiten. Dit versterkt de belangenbehartiging van de detailhandel bij de Nederlandse en Europese overheid.

Download nu:

Jaarverslag 2019

De Nederlandse Detailhandel

In de Nederlandse detailhandel werken bijna 800.000 mensen in 100.000 winkels. Hiermee is de detailhandel de grootste werkgever in Nederland. De omzet van de detailhandel bedroeg in 2018 ruim 109 miljard euro.
In de Europese Unie werken ongeveer 19,3 miljoen mensen in de detailhandel in 3,6 miljoen bedrijven met een totale omzet van meer dan € 2.769 biljoen.

Onze thema's

De thema’s van Detailhandel Nederland zijn Betalingsverkeer, Digitalisering, Europa, Sociale Zaken, Vestigingszaken en Winkelveiligheid. Ook kan Detailhandel Nederland in actie komen bij andere onderwerpen - bijvoorbeeld met betrekking tot openingstijden - als de actualiteit erom vraagt.

Medewerkers
Hester Duursema
Directeur
Bert van Steeg
Adjunct-Directeur
Pieter Verhoog
Directeur Sociale Zaken
Welmoed Neijmeijer
Senior Policy Officer - EU Public Affairs van Detailhandel Nederland
Laetitia Gruwel
PR- en communicatie
Willeke Klinker
Beleidsadviseur Human Capital
Stephanie Hazebroek
Secretaresse
No items found.
Vacature beleidsadviseur Betalingsverkeer

Lobby en communicatie

Detailhandel Nederland is de spreekbuis van de winkeliers van Nederland. Overleg met de overheid en andere overlegstructuren zorgen ervoor dat de stem van de winkeliers wordt gehoord.

Aangesloten brancheorganisaties

Detailhandel Nederland is de vereniging van de leden van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Nationale Winkelraad (NWR) van MKB-Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel (RND).

Bestuur

Het bestuur van Detailhandel Nederland bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: J.G. Bruijniks
Penningmeester: J.P.M. Burgering
Leden bestuur:
G. van Breen
M.W.E. van Egmond
P.E. Hamming
W.P. Hoogenboom
P.E.H. Hoogstraaten
J.J. Meerman
R.J. Wieringa
P. Smit

Wil je op de hoogte blijven?

Helaas kunt u zich niet meer aanmelden voor de nieuwsbrief

Bedankt! Je hebt je succesvol aangemeld!
Oops! Something went wrong while submitting the form.