Home
/
Nieuws
/

Veiligheid op de formatietafel

Winkelveiligheid
June 28, 2017

De verkiezingsuitslag heeft het vormen van een nieuw kabinet niet eenvoudig gemaakt. Minstens vier partijen zijn nodig om te komen tot een meerderheid. Niet gek dus dat het formatieproces stroef verloopt. Dit betekent echter niet dat er de tijd kan worden genomen voor er een nieuw kabinet op het bordes van paleis Huis ten Bosch staat. Waar het gaat om veiligheid zijn er genoeg onderwerpen waar een nieuwe coalitie direct mee aan de slag kan en moet.

Detailhandel Nederland ziet in ieder geval drie onderwerpen die voor de komende kabinetsperiode topprioriteit zouden moeten krijgen. Allereerst is dat de verbetering van het aangiftebeleid. Nog steeds kost het doen van aangifte ontzettend veel tijd en hoort de winkelier zelden iets terug in het geval er wel aangifte is gedaan. Er wordt veel te weinig gedaan met de technologische mogelijkheden die er zijn om het aangifteproces te verbeteren. Daarbij is de ICT bij politie nog steeds niet op orde. Detailhandel Nederland wil dat de dienstverlening bij politie fors verbetert, dat van meer vormen van criminaliteit via internet aangifte kunnen worden gedaan en dat het doen van aangifte veel sneller en eenvoudiger gaat, met behulp van nieuwe technische hulpmiddelen.

Een tweede belangrijk onderwerp is de aanpak van overvallen en rondtrekkende bendes, zogenaamde High Impact Crimes, criminaliteit met grote gevolgen voor de samenleving. De gezamenlijke overvallenaanpak is de laatste jaren erg succesvol geweest, er vinden, in vergelijking met 2009 meer dan 70 procent minder overvallen plaats op winkels. Toch wordt nog bijna dagelijks een winkelier overvallen. De aandacht voor dit onderwerp mag niet verslappen.

Op het vlak van rondtrekkende bendes kan en moet nog veel meer gedaan worden dan afgelopen jaren is gebeurd. Samenwerking tussen detailhandel, politie en Openbaar Ministerie is noodzakelijk om te komen tot een structurele aanpak van dit probleem, dat winkeliers jaarlijks € 200 miljoen aan schade berokkend. Detailhandel Nederland zet zich in om beelden die winkeliers hebben van deze bendes te verzamelen en beschikbaar te stellen aan politie en OM. Politie en OM moeten er voor zorgen dat er op landelijk niveau een aantal mensen beschikbaar zijn die zich dagelijks bezig houden met de opsporing en vervolging van deze bendes.

Een derde onderwerp waar de nieuwe regering hard mee aan de slag moet is de manier waarop we omgaan met privacy in Nederland. De opkomst van sociale media heeft op dit gebied voor een revolutie gezorgd. Ook voor winkeliers is het veel makkelijker geworden om beelden van winkelcriminaliteit te delen. Zo mogen beelden van winkeldiefstal niet tussen winkeliers worden gedeeld. De aanpassing van wetgeving aan de nieuwe digitale realiteit vindt maar heel langzaam plaats. De winkelier is hiervan het slachtoffer, omdat hij niet weet waar ze aan toe is. Detailhandel Nederland wil dat de wetgever de winkelier meer duidelijkheid geeft over de manier waarop informatie in Nederland mag worden gedeeld.

En dit is nog maar een kleine greep uit de onderwerpen waar de winkelier tegenaan loopt als we kijken naar veiligheid. Reden genoeg dus om niet te lang meer te wachten met de samenstelling van een nieuwe regering.

Wil je op de hoogte blijven?

Helaas kunt u zich niet meer aanmelden voor de nieuwsbrief

Bedankt! Je hebt je succesvol aangemeld!
Oops! Something went wrong while submitting the form.