Home
/
Nieuws
/

PERSBERICHT | Mobiliteit biedt meer toekomstperspectief

Sociale zaken
January 23, 2020

Reactie op Commissie Borstlap: zekerheid niet door inperking flexibiliteit Detailhandel Nederland onderschrijft de conclusies van de commissie Borstlap dat de organisatie van werk in een rap tempo verandert. “Echter de zekerheid waar naar gezocht wordt zit niet zozeer in de contractvorm, maar veel meer in het faciliteren van mobiliteit, het gemakkelijk kunnen overstappen van werkgever c.q. opdrachtgever. Dat mensen een toekomstperspectief hebben met betrekking tot werk. Werkgevers- en werknemersorganisaties zouden hier afspraken over moeten maken in de cao’s. Het is belangrijk dat onze sector wordt ondersteund om op deze veranderingen in te kunnen spelen en dat er niet dogmatisch gekeken wordt naar de contractvorm”, aldus Hester Duursema,directeur Detailhandel Nederland.

“Het rapport van de commissie biedt interessante aanknopingspunten om de discussie over veranderingen in de arbeidsmarkt te kunnen voeren, maar legt te veel de nadruk op de inperking van flexibele arbeid. Na de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans lijkt opnieuw een aanval ingezet op de mate van flexibiliteit in de arbeidsmarkt. Dit heeft een negatief effect op de productiviteit van de retailsector en zal uiteindelijk ten koste gaan van de werkgelegenheid. Tevens vragen wij ons af of de voorstellen die moeten leiden tot een minder vast dienstverband voldoende snel ingevoerd worden om de kostenstijging van flexibele arbeid op te vangen”, aldus Hester Duursema.

Economisch belang

De detailhandel is een belangrijke economische sector met een zeer arbeidsintensief karakter. Mensen vormen de basis in onze sector en daarmee zijn ze ook bepalend voor groei en innovatie. De retail arbeidsmarkt vereist een bepaalde mate van flexibiliteit om in te kunnen spelen op de veranderende consumptie behoeftes en patronen van consumenten. Het aantal banen in de detailhandel neemt nog jaarlijks toe met zo’n 15.000, waarbij het totaal aantal werknemers in de detailhandel in 2020 naar alle waarschijnlijkheid rond een miljoen uitkomt. Veel jongeren doen hun eerste werkervaring op in de detailhandel. Daarmee is het economisch belang voor de (jeugd-) werkgelegenheid ook groot.

Detailhandel Nederland is van mening dat er moet worden ingezet op de verkleining van de WIG (het verschil tussen de bruto en netto beloning). “Wij zien graag dat de koopkracht van medewerkers wordt verbeterd. Werken moet lonend zijn, waarbij de keuze om niet te werken vanwege het vervallen van toeslagen, inkomensgaranties of anderszins ontmoedigd dient te worden. Vereenvoudiging van de regelgeving beperkt het zogeheten “rondpompen” van geld, zorgt ervoor dat werken aantrekkelijker wordt en dat meer mensen aan het werk gaan en blijven. Dit draagt bij aan het eerder genoemde toekomstperspectief van mensen en de bijbehorende zekerheid”, vervolgt Duursema.  

Detailhandel Nederland onderschrijft de aanbeveling in het rapport dat het ook voor jonge medewerkers mogelijk moet zijn een volwaardig bestaan te kunnen opbouwen met een baan in de detailhandel.

Wil je op de hoogte blijven?

Helaas kunt u zich niet meer aanmelden voor de nieuwsbrief

Bedankt! Je hebt je succesvol aangemeld!
Oops! Something went wrong while submitting the form.