Home
/
Nieuws
/

OPROEP | Ga in overleg en gebruik steunakkoord als richtlijn

Vestigingszaken
April 21, 2020

Den Haag, 21 april 2020 - Detailhandel Nederland vangt van diverse kanten geluiden op dat samenwerking tussen retailers en de vastgoedsector om huurkwesties op te lossen moeizaam verloopt. Ondanks dat er een Steunakkoord is afgesloten door betrokken partijen. Aan beide kanten lijkt er niet altijd voldoende welwillendheid te zijn om nader tot elkaar te komen. Dat is uitermate teleurstellend en onacceptabel.

“We roepen dan ook de retailers en de vastgoedsector op om met elkaar in gesprek te gaan en dan ook collectief het Steunakkoord te volgen. Dit Steunakkoord is bedoeld om op korte termijn verlichting te bieden aan de branche, met het oog op langere termijn samenwerking”, aldus Jan Meerman voorzitter van de stuurgroep Vestigingszaken van Detailhandel Nederland.

Dit houdt in dat gesproken kan worden over huuropschorting of uitstel. Wat Detailhandel Nederland betreft moeten retailers een beroep blijven doen op dit Steunakkoord en naar rato van omzetverlies een uitstel van hun huur kunnen vragen.

Dit geldt voor zoveel mogelijk Nederlandse retailers die een omzetdaling hebben van minimaal 25% in de maanden april, mei en juni 2020. Internationale retailers zijn hiervan niet uitgesloten en zouden ook dat gesprek moeten aangaan en zich zoveel mogelijk laten leiden door dit steunakkoord.  De complexiteit van deze internationaal opererende bedrijven vraagt echter vaker om maatwerk.

“We vertrouwen dat dit Steunakkoord de retail-branche door de eerste moeilijke periode kan helpen en daarmee ook een positieve uitwerking heeft op retailvastgoed op middellange termijn. Voor de middellange termijn gaan wij met de bij het Steunakkoord betrokken koepels nog verder in overleg over kwijtscheldingen. Dat is nu nog niet aan de orde. De omvang van de schade moet dan duidelijker zijn en samenwerking is hierbij van groot belang. Vandaar deze oproep om in gesprek te gaan en gezamenlijk tot een oplossing te komen. Denk hierbij ook aan mogelijke mediation. Retailers kunnen daarbij hulp inroepen van hun eigen brancheorganisatie”, aldus Jan Meerman.

Winkeliers kunnen via info@detailhandel.nl melden welke verhuurders het Steunakkoord niet volgen.

Klik hier voor het Steunakkoord.

Wil je op de hoogte blijven?

Helaas kunt u zich niet meer aanmelden voor de nieuwsbrief

Bedankt! Je hebt je succesvol aangemeld!
Oops! Something went wrong while submitting the form.