Home
/
Nieuws
/

INFORMATIE | Q&A en toelichting Steunakkoord

Vestigingszaken
May 1, 2020

Meerdere partijen blijken verschillende interpretaties te hebben van zaken die zijn opgenomen in het Steunakkoord. De opstellers van het Steunakkoord hebben in gezamenlijk overleg deze aanvullende vragenlijst met antwoorden opgesteld die een leidraad kunnen zijn voor de nadere uitleg van het Steunakkoord. Het is altijd mogelijk dat er specifieke uitzonderingen op de situatie zijn, de aard van een collectieve benadering is echter dat men tracht de grootste groep van zowel retailers als verhuurders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en om daarnaast ruimte te laten voor uitzonderingen en maatwerk. Dit document is puur bedoeld als toelichting op de tekst van het Steunakkoord. Het is niet de bedoeling die tekst te wijzigen, maar te helpen bij de interpretatie. Indien er nieuwe vragen of suggesties binnenkomen, kunnen deze worden toegevoegd aan een nieuwe versie van deze Q&A.

Klik hier voor de Q&A en nadere toelichting.

Wil je op de hoogte blijven?

Helaas kunt u zich niet meer aanmelden voor de nieuwsbrief

Bedankt! Je hebt je succesvol aangemeld!
Oops! Something went wrong while submitting the form.