Home
/
Nieuws
/

INFORMATIE | Jaarcongres Retailagenda 2020

Algemene zaken
March 16, 2020

Op 9 maart werd het Voorjaarscongres Retailagenda gehouden. Op de website van Retailagenda staat een terugblik op het congres, met onder meer het verslag en een foto-impressie van het bestuurlijke gesprek met Mona Keijzer. Ook de presentaties van de deelsessies plus een aantal handige links en foto’s. Tevens een impressie in beeld van de hele dag. Hieronder een korte recap.

Staatssecretaris Mona Keijzer sprak op 9 maart 2020 tijdens het Retailagenda Voorjaarscongres met bestuurders over de toekomst van binnensteden en kernen. Het gesprek werd gevoerd aan de hand van vier thema’s, die telkens kort door een expert werden ingeleid. Een korte impressie van de bijeenkomst en de onderwerpen die de revue zijn gepasseerd.

Kennistafels

De bij de Retailagenda betrokken stakeholders – vertegenwoordigd in de stuurgroep – sturen op een gezamenlijke toekomstvisie op strategisch niveau. Waar wil de Retailagenda over vijf tot tien jaar staan? Wat willen ze dan bereikt hebben? Het kan gaan om bestaande projecten, instrumenten en onderzoeken die verder worden verdiept of nieuwe initiatieven die nog moeten worden ontwikkeld. Er wordt hierbij gewerkt met kennistafels. Jaarlijks worden zo’n vijf tot acht tafels georganiseerd.
Alle bij de sector betrokken partijen worden uitgenodigd om hiervoor onderwerpen aan te dragen en actief aan een kennistafel deel te nemen. Dit kan door een kennistafel te organiseren (als host of voorzitter) of hier als deskundige bij aan  te sluiten. Om zo een bijdrage te leveren aan het toekomstbestendig maken van de retailsector. Vanuit de Retailagenda wordt bewaakt dat aan iedere tafel de vier O’s vertegenwoordigd te zijn: Onderzoek, Onderwijs, Overheid en Ondernemers.

Lees meer over de kennistafels.

Hier staan de presentaties die gegeven zijn tijdens het Jaarcongres.

Bekijk hier de Retailagenda Retailgids 2020 met daarin alle links naar instrumenten, publicaties en praktische informatie.

Wil je op de hoogte blijven?

Helaas kunt u zich niet meer aanmelden voor de nieuwsbrief

Bedankt! Je hebt je succesvol aangemeld!
Oops! Something went wrong while submitting the form.