Home
/
Nieuws
/

INFORMATIE | Belastingmaatregelen 2020

Algemene zaken
September 10, 2019

Het kabinet heeft op Prinsjesdag een groot pakket aan belastingmaatregelen aangekondigd. Als Detailhandel Nederland zijn we in beginsel positief over de gelijkschakeling van het Btw tarief voor digitale en fysieke uitgaven en de Europese vereenvoudiging op gebied van Btw. Veel hangt echter af van de uitvoering. Positief is ook de vereenvoudiging van de loonheffing en uitbreiding WKR. We betreuren de vertraging van de verlaging van het tarief voor vennootschapsbelasting en de verhoging overdracht niet-woningen. Door deze laatste maatregel wordt de aankoop van een nieuw bedrijfspand duurder. Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste maatregelen die vooral van belang kunnen zijn voor de detailhandel. De Tweede Kamer buigt zich hier de komende twee maanden over. Op 14 november vindt de stemming plaats. De stemming van de Eerste Kamer staat gepland op 17 december dit jaar.

Loonheffingen

De heffingskortingen worden in 2020 en 2021 verhoogd.

De algemene heffingskorting bedraagt in 2020 € 2.711 en in 2021 € 2.801. De inkomensafhankelijke arbeidskorting bedraagt in 2020 maximaal € 3.819 en in 2021 € 4.143. De bedragen voor 2021 kunnen nog iets wijzigen in verband met de jaarlijkse indexaties.

In 2020 wordt een tweeschijvenstelsel ingevoerd.

In de loon- en inkomstenbelasting zijn er nog maar twee tarieven. Voor inkomens tot en met €68.507 geldt een basistarief van 37,35%. Daarboven geldt een toptarief van49,50%. In 2021 wordt het basistarief nog verder verlaagd.

De werkkostenregeling wordt verruimd.

  • De vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom wordt verhoogd van 1,2% naar 1,7%. Dit levert dus een verruiming van de vrije ruimte op van € 2.000.
  • Voor de toepassing van de personeelskortingsregeling worden alle producten uit     eigen bedrijf gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer. Dit is meestal de consumentenprijs (inclusief btw).
  • Voor de vergoeding van de kosten van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) geldt vanaf 2020 een gerichte vrijstelling.
  • De werkgever wordt extra tijd gegund om te bepalen of de vrije ruimte is     overschreden. Vanaf 2020 mag een eventueel verschuldigde eindheffing worden aangegeven in het tweede aangiftetijdvak van het volgende jaar.

De fiscale bijtelling voor elektrische auto’s van de zaak wordt stapsgewijs verhoogd.

Met ingang van 2020 wordt de bijtelling 8% van de cataloguswaarde tot € 45.000. Boven dat bedrag is de bijtelling 22%. Vanaf 2021 geldt de lagere bijtelling voor auto’s met een cataloguswaarde tot € 40.000 en gaat het percentage van de bijtelling geleidelijk omhoog van 12% in 2021 naar 17% in 2025. Vanaf 2026 wordt het percentage 22% voor alle elektrische auto’s. Het percentage dat van toepassing is bij de aanschaf van de nieuwe auto (datum eerste toelating), blijft gedurende 60 maanden van toepassing.

De fietsregeling wordt vereenvoudigd.

De fiscale bijtelling wordt 7% (van de consumentenadviesprijs) voor alle soorten fietsen die de werkgever ter beschikking stelt. De werkgever blijft dus eigenaar van de fiets.

BTW

Met ingang van 2020 is onder enkele voorwaarden het verlaagde btw-tarief van 9% van toepassing voor het verkopen en uitlenen van e-books, digitale kranten en tijdschriften alsmede voor het verlenen van toegang tot nieuwswebsites van dagbladen, weekbladen en tijdschriften.

Vier vereenvoudingsmaatregelen (‘quick fixes’) over grensoverschrijdende goederentransacties binnen EU in 2020 van kracht.

  • Er komt een vereenvoudiging voor het overbrengen van een voorraad op afroep die een verkoper binnen de EU alvast overbrengt naar de EU-lidstaat van de afnemer. De vereenvoudiging zorgt er voor dat de verkoper zich, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan, niet in de EU-lidstaat van de afnemer hoeft te registreren voor de btw. Diverse EU-lidstaten kennen al een dergelijke regeling, maar vanaf 2020 is deze vereenvoudiging dus van toepassing binnen de hele EU.
  • Ondernemers moeten om het btw-tarief van 0% te kunnen toepassen bij intracommunautaire transacties beschikken over het btw-identificatienummer van hun afnemer.
  • Voor de bewijsvoering van deze transacties moeten ondernemers beschikken over een minimaal aantal documenten die zijn genoemd in een lijst die (dus) geldt voor alle EU-lidstaten. Deze lijst is vooral bedoeld om ondernemers meer zekerheid te bieden bij de bewijsvoering.
  • Wanneer er sprake is van een keten van transacties, waarbij de goederen rechtstreeks naar de laatste partij in de keten worden vervoerd, wordt geregeld voor welke transactie het btw-tarief van 0% geldt.

NB: Hoewel er sprake zou moeten zijn van een vereenvoudiging, blijken vooral de nieuwe regelingen voor de voorraad op afroep en de ketentransacties nog zeer complex. Bovendien worden niet alle praktische problemen opgelost. De Europese Commissie zal voor het einde van het jaar een uitgebreide toelichting publiceren (de zogenoemde Explanatory Notes).

Vennootschapsbelasting

Het tarief voor belastbare bedragen tot € 200.000 wordt verlaagd naar 16,5% in 2020 en 15% in 2022. Het tarief voor de belastbare bedragen vanaf € 200.000 blijft in 2020 ongewijzigd (25%) en gaat in 2021 naar 21,7%.

Belastingen van rechtsverkeer

Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor niet-woningen wordt met ingang van 2021 verhoogd van 6% naar 7%.

Vrijstelling voor assurantiebelasting.

Er komt een vrijstelling voor assurantiebelasting voor verzekeringen die de werkgever afsluit ter dekking van financiële verplichtingen om loon van werknemers door te betalen in geval van ziekte of doordat hij zelf het risico draagt van de betaling van ziekengeld, WGA- en overlijdensuitkeringen.

Accijns

Per 1 april 2020 word de accijns van sigaretten zodanig verhoogd dat de verkoopprijs van een pakje sigaretten van 20 stuks € 1 stijgt. Deze verhoging komt bovenop de verhoging per 1 januari 2020.

Wil je op de hoogte blijven?

Helaas kunt u zich niet meer aanmelden voor de nieuwsbrief

Bedankt! Je hebt je succesvol aangemeld!
Oops! Something went wrong while submitting the form.