Home
/
Nieuws
/

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Vestigingszaken
March 2, 2017

Momenteel werkt Detailhandel Nederland toe naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De komende periode starten de meeste lokale politieke partijen met de voorbereidingen op deze verkiezingen. Na die verkiezingen zal een (deels) nieuwe generatie raadsleden en wethouders nieuw beleid maken dat ook de detailhandel raakt.

Brochure "Gemeenteraadsverkiezingen 2018”

Met het oog hierop heeft Detailhandel Nederland (DN) de brochure “Gemeenteraadsverkiezingen 2018” opgesteld en verzonden aan alle lokale, politieke partijen. Hierin wordt advies gegeven voor detailhandelsvriendelijk gemeentelijk beleid. De brochure is het resultaat van een intensieve samenwerking met de bracheorganisaties die zijn aangesloten via NWR, CBL en RND*. Het toont maar weer eens aan hoe belangrijk het is om je als winklier te organiseren via een brancheorganisatie.

Onroerend zaakbelasting (OZB)

Met name de lokale lasten zijn de sector een doorn in het oog. Uit berekeningen van Detailhandel Nederland blijkt dat sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 de ozb-afdracht voor winkeliers in 77 procent van de gemeenten is verhoogd met meer dan de inflatie. In 152 gemeenten gaat het zelfs om een stijging van minstens 10 procent. Daarnaast betalen winkeliers in 2017 nog andere gemeentelijke belastingen, zoals precario en de reclamebelasting. De opstelsom van de diverse lokale lasten lopen zo flink op.

Reclamelasten

Een gemeente kan naast de ozb een belasting opleggen voor bijvoorbeeld naamborden, lichtbakken, luifels en uitstallingen. Deze belastingen zijn volgens Detailhandel Nederland niet uit te leggen, leiden tot ergernis onder winkeliers en zijn tijdrovend om te controleren. Veel beter zou het zijn om het onderwerp reclame te regelen via een reclamenota, reclamerichtlijnen of het instellen van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Voor een simpel reclamebord moeten winkeliers soms al honderden euro’s per jaar afdragen aan de gemeente. Dit is natuurlijk niet meer van deze tijd. Reclameborden, luifels en uitstallingen zijn onderdeel van het hebben van een winkel. Aangezien een grote stad als Amsterdam al is gestopt met de reclamebelasting, hebben andere steden geen excuus meer om dat voorbeeld niet te volgen.

Oproep aan de politieke partijen

Detailhandel Nederland pleit ervoor om de reclame- en precariobelasting volledig af te schaffen en ziet twee opties. Ten eerste kan het nieuwe, te formeren, kabinet hierover een afspraak maken in het regeerakkoord. Niet alleen de huidige onderhandelaars van VVD, D66 maar ook CU en SGP spreken in hun partijprogramma’s over het anders inrichten van het lokale belastingstelsel. Detailhandel Nederland hoopt dat zij hierbij een einde willen maken aan de gemeentelijke mogelijkheid tot het heffen van reclame- en precariobelastingen. Het maximale ozb-tarief zou meer moeten meebewegen met het economisch tij. Daarnaast kan de plaatselijke politiek natuurlijk ook zelf maatregelen nemen door de belastingverordeningen aan te passen. De komende gemeenteraadsverkiezingen bieden hiervoor de uitgelezen kans. Gemeenteraadsleden kunnen een verbeterd belastingbeleid onderdeel maken van de nieuwe coalitieakkoorden die volgend jaar worden gesloten.

Overige maatregelen

Naast het verlagen van de lokale lasten belicht Detailhandel Nederland in de verkiezingsbrochure ook andere maatregelen die gemeenten kunnen nemen om een impuls te geven aan hun winkelgebieden. Zoals maatregelen over het tegengaan van winkelleegstand, een gastvrij parkeerbeleid en het verhogen van de veiligheid in winkelgebieden.

Tom Ponjee, secretaris Vestigingszaken

*brancheorganisaties: BETA, Inretail, KNS, ANKO, Koninklijke SlijtersUnie, Landelijke Organisatie voor Ondernemers in de Dibevo-branche, Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging, Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche, Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond, Nederlandse Schoenmakers Vereniging, Nederlandse Vereniging en Entertainment Retailers, Nederlandse Vereniging van Ondernemers-Vakhandelaren in Kantoorinrichting, NSO, Stichting Nederlandse Fotovakhandel, UNETO-VNI, Vakcentrum, VDF, VDN, Vereniging Bloemist-winkeliers, Vereniging Gebra, VGSB, VGT, VGW, VWDHZ, WHB

Wil je op de hoogte blijven?

Helaas kunt u zich niet meer aanmelden voor de nieuwsbrief

Bedankt! Je hebt je succesvol aangemeld!
Oops! Something went wrong while submitting the form.