Home
/
Nieuws
/

Bezuiniging subsidieregeling praktijkleren lijkt van de baan

Sociale zaken
September 25, 2018

Ondanks de aankondiging met Prinsjesdag dat er 19,5 miljoen gekort zou gaan worden op de subsidieregeling, lijkt de politiek sinds afgelopen vrijdag tot inkeer te zijn gekomen tijdens de Algemene beschouwingen. Toen diende Tweede Kamerlid Asscher de motie in waarin de regering gevraagd wordt om af te zien van de korting op leerbanen en de begroting van OCW met 19,5 miljoen te verhogen. Deze motie werd door alle partijen ondersteund vanuit de overweging dat leerbanen een leven lang verschil kunnen maken in het leven van jongeren. Ook premier Rutte was het met Asscher eens dat het een nuttige subsidieregeling is waarbij werkgevers worden gestimuleerd praktijkleerplaatsen te maken.

Werkgevers gaven al langer aan dat een bezuiniging tot afbraak van de regeling zou leiden en daarmee duizenden jongeren op het mbo zouden worden geraakt. Het zou volstrekt in tegenspraak zijn met de gewenste inzet van het kabinet om in te zetten op een leven lang ontwikkelen. Via de bbl worden de jongeren opgeleid tot vakmensen die de arbeidsmarkt hard nodig heeft.

Nog geen reden tot euforie

Hoewel het er naar uitziet dat met het unaniem aannemen van de motie, de korting op de regeling wordt teruggedraaid, is er nog geen reden tot euforie. Dit heeft te maken met de onzekere toekomst van de subsidieregeling. Deze is voor slechts één jaar verlengd en is het maximale bedrag verlaagd. Vaak volgen studenten meerjarige opleidingstrajecten. Zowel het onderwijs als het bedrijfsleven vragen meer zekerheid naar de toekomst toe. Zeker nu het aantal bbl-studenten toeneemt. Detailhandel Nederland maakt zich samen met andere partijen als SBB en VNO-NCW/MKB hard voor behoud van de regeling ook op de lange termijn. We zijn er nog niet, maar de juiste weg is gelukkig wel ingeslagen!

Wil je op de hoogte blijven?

Helaas kunt u zich niet meer aanmelden voor de nieuwsbrief

Bedankt! Je hebt je succesvol aangemeld!
Oops! Something went wrong while submitting the form.